GËZUAR DITËN NDËRKOMBËTARE TË TË RINJVE! - ISHEP

GËZUAR DITËN NDËRKOMBËTARE TË TË RINJVE!

Ishep Albania 12/Aug/2016

12 Gushti është Dita Ndërkombëtare e të rinjve.  Tematika e këtij viti është “Rruga drejt 2030: Çrrënjosja e varfërisë dhe arritja e qëndrueshmerisë së Konsumit dhe Prodhimit”

Si mund Erasmus + të mbeshtesë zhvillimin e qendrueshëm?

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160812-erasmus-plus-sustainability-international-youth-day_en